ریزش مو مردان در طبقه بندی همیلتون-نوروود

موهای چر سر
5 روش موثر برای درمان موهای چرب
می 14, 2018

کارشناسان اغلب به مقیاس همیلتون-نوروود به منظور کمک به مردان در درک پیشرفت الگوی طاسی مردانه اشاره می کنند. در این مقیاس، ریزش مو مردان به هفت طبقه از حداقل میزان ریزش مو به بیشترین رسیده است.

ترمیم موتاب

فرم اول

ریزش مو کم و یا پسرفت در خط رویش مو .

در این مرحله، شما باید موهای خود را به طور منظم برای هر گونه علائم نازک شدن نظارت کنید.

ریزش مو مردان

فرم دوم 

علائم از دست دادن مو بیشتر قابل مشاهده است. خط رویش مو شروع به عقب رفتن می کند، معمولا به شکل مثلثی متقارن در نزدیکی گیجگاه می باشد، مانند شکل “M”.

ریزش مو مردان

فرم سوم

ریزش موی عمیقی به صورت متقارن در گیجگاه ها وجود دارد ، که ممکن است با مو پوشیده شده باشد . در این مرحله، مو در

نهایت شروع به نازک شدن می کند.

ترمیم موتاب

فرم چهارم

ریزش مو در ناحیه پیشانی و در گیجگاه ها شدیدتر می شود. نازکی شدید در نزدیکی خط مو دیده می شود و ضخیم شدن در تاج مو بیشتر می شود. یک لایه متوسط ​​از نازک موها، دو قسمتی که دارای ریزش مو هستند را جداسازی می کند.

ترمیم موتاب

فرم پنجم

کماکان قسمت قابل مشاهده ای بین ریزش مو در جلوی مو و تاج مو وجود دارد. با این حال، این قسمت باریکتر می شود. شکل “نعل اسب” از موهای باقی مانده در دو طرف و پشت سر شروع به تشکیل است .

ترمیم موتاب

فرم ششم

ریزش موی سر به طور قابل توجهی دیده می شود، چون قسمت جدا کننده دو بخش شامل ریزش تقریبا محو شده و فقط موهای نازک پرز مانند باقی مانده اند .

ترمیم موتاب

فرم هفتم

این فرم شدید ترین ریزش مو است. مو های در نواحی پیشانی ، تاج و گیجگاه ها کاملا ریخته اند .موهای باقیمانده با شکل “نعل اسبی” هستند و ممکن است متراکم تر از قبل باشند.

ترجمه شده توسط ترمیم مو موتاب